TÄVLINGSKATEGORIER

Nedan presenteras de olika kategorier som du kan delta i.

Digital innovation NY

Kategorin digitala innovationer främjar en hållbar livsstil, en hållbar industri och en hållbar livsmedelsmarknad som leder till en hälsosammare miljö i Östersjön och dess kringliggande områden. Med digital innovation menar vi att en innovations eller ett projekts digitalisering medför ett mervärde som på annat sätt inte skulle gå att uppnå.

Läs mer här


Projekt innovativa kilogram

I denna kategori tar vi emot ansökningar om projekt som har en tydligt mätbar effekt, till exempel genom minskat antal kilogram/ton fosfor eller kväve som när vattendragen/Östersjön, minskat antal kilogram skadliga ämnen eller motsvarande. Projekten bör innehålla element av innovation (till exempel en produkt, metod, lösning, affärsidé eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar och som är ny).


Projekt som engagerar

I den här kategorin tar vi emot ansökningar om projekt vars målsättning är attityd- eller beteendeförändring, miljöfostran, information, kommunikation eller motsvarande. I ansökan bör tydligt framgå den förväntade effekten av projektet, så som vilken typ av förändring i beteendemönster som projektet framkallar och hur många personer som berörs.


Projekt lokalt vattenskydd

I denna kategori tar vi emot ansökningar om projekt som har en tydlig lokal förankring och som innehåller element av konkret vattenskydd (s.k. spaden i marken-projekt). Vi ser som fördel om projektet engagerar flera olika typers aktörer i området, som näringsliv, skolor, föreningar, lokala myndigheter o.s.v. och där nya samarbetskonstellationer bildas.


Juryns uppdrag

I denna kategori utlyser Östersjöprojektets jury ett uppdrag riktat till barn och ungdomar att komma med en innovativ, gärna ”out-of-the-box”-lösning på hur vi ska engagera folk att ta steget från ord till handling. Vad krävs? Hur kan man ändra på vilken mat folk väljer, vilka prylar folk köper, vilka resor folk gör? Hur omvandlar man information och kunskap till engagemang och handling?