Om ÖstersjöprojektetVi på Ålandsbanken vill agera som en förebild för andra aktörer runtom Östersjön och påminna människor om att alla kan dra sitt strå till stacken för att situationen ska förbättras. Vi gör det genom att finansiera och stötta smarta projekt för ett friskare Östersjön. Därtill hjälper Åland Index privatpersoner att få upp ögonen för sin miljöpåverkan. När goda idéer möter möjlighet till genomförande kan vi tillsammans skapa en bättre morgondag.

Tillsammans kan vi göra skillnad.

Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt. Över tid har nästan 2 000 000 euro donerats till både små och stora organisationers viktiga arbete. Våra Östersjökonton (tidigare Miljökonton) har varit grunden i att möjliggöra detta: årligen har banken donerat av egna medel ett belopp som motsvarar upp till 0,2 % av depositionerna på Östersjökontona. Sommaren 2014 utvecklades ambitionen ytterligare.


Anne-Maria Salonius på Ålandsbanken var ute och seglade med vänner från Åland till Skärgårdshavet och fick på nära hand uppleva Östersjöns dåliga skick. Sörjan som mötte dem till havs var långt ifrån det friska Östersjön vi alla önskar se. Samtliga i båten steg den dagen i land fast övertygade om att något måste göras.


Samtidigt på andra sidan Östersjön hade Tove Erikslund och Mathias Wikström arbetat med idéer för att utveckla bankens arbete för miljön. När de tre senare möttes mitt i Östersjön på Åland, föll alla bitar på plats. Ålandsbankens långa miljöarbete kombinerat med de personliga initiativen lade grunden för Östersjöprojektet.


Projektets fokus är på Östersjön och det strävar efter att både finansiera goda idéer och uppmuntra till aktion. Med en enklare process kan vi engagera och involvera kunder, partners och allmänheten. 


Samarbetspartner

Vi är övertygade om att stora utmaningar löser man bäst tillsammans. Därför arbetar vi aktivt med flera olika företag och organisationer. I Östersjöprojektet finns en plats för alla som vill bidra till ett friskare Östersjön. Ett sätt att hjälpa till är att skaffa sig Östersjökortet, och för företag finns även möjlighet att bidra med kompetens eller finansiering som en officiell samarbetspartner.

Se filmen om Östersjöprojektet

Kontaktuppgifter

Crista Tammela

Marknadskoordinator
+358 (0) 204 293 407
crista.tammela@alandsbanken.fi

Anne-Maria Salonius

Direktör, Ålandsbanken, Affärsområdet Finland
+358 (0) 20 429 3401
anne-maria.salonius@alandsbanken.fi