OM TÄVLINGEN

Med hjälp av Östersjöprojektets tävling vill Ålandsbanken uppmuntra fler organisationer att utveckla goda idéer för miljön. Sedan 1997 har Ålandsbanken stöttat en rad olika miljöprojekt och har över tid donerat nästan 2 000 000 euro till både små och stora organisationers viktiga arbete. 

”Nu kan du som privatperson, organisation, skola eller arbetsplats ansöka om att få stöd för ditt projekt, både gällande finansiering och kunskap. Vi njuter alla av att simma, segla och leva vid Östersjöns stränder: tillsammans kan vi genomföra goda idéer och åstadkomma positiv utveckling i arbetet för att skydda Östersjön.”

Anne-Maria Salonius
Direktör för Ålandsbanken, Affärsområdet Finland

Så här går tävlingen till


Ansökan:
Under maj–september kan du som bor eller verkar i Finland, på Åland eller i Sverige anmäla ditt projekt här på www.balticseaproject.org. Ansökan innehåller en kort beskrivning av projektet, och det går bra att bifoga dokument så som budget, tidsplan samt en förklaring till hur resultaten mäts. Du väljer även vilken kategori du vill delta i samt anger kontaktuppgifter till en projektansvarig. Sista dagen för att anmäla sitt bidrag är 30.9.2018.


Juryarbete:
När ansökningstiden har gått ut, går juryn igenom ansökningarna och väljer ut de projekt som går vidare till en allmän omröstning.


Allmän omröstning:
I november presenteras alla nominerade projekt på www.balticseaproject.org. Den allmänna omröstningen pågår fram till december och vem som helst får rösta på sitt favoritprojekt. Omröstningen är en tävling och vi uppmuntrar därför alla nominerade projekt att aktivt dela med sig information om omröstningen via sina sociala kanaler för att samla möjligast många röster.


Vinnare:
Det projektet, som samlat mest röster i den allmänna omröstningen, garanteras finansiering. Storleken av finansieringen varierar och bedöms av juryn baserat på projektets behov, omfattning och mål. Bland de andra nominerade projekten kan juryn välja ytterligare projekt som tilldelas finansiering. Från föregående ansökningsperiod år 2017 fick 9 goda idéer för miljön dela på 250 000 €.


Presentation av resultat:
På våren ordnar vi en tillställning där de bästa idéerna för att skydda Östersjön presenteras och belönas.