VÅR JURY

Juryn har i uppdrag att med sin expertis i kombination med röstningsresultatet avgöra vilka projekt som tilldelas finansiering och kunskap.

Juryn består av Karl-Johan Lehtinen, Anne-Maria Salonius, Seppo Knuuttila, Lotta Nummelin och Alf Norkko.

Kjl

Karl-Johan Lehtinen

Miljöchef vid NEFCO (Nordiska miljöfinansieringsbolaget)

”Jag är född i hjärtat av Skärgårdshavet och har alltid, även då jag bodde utomlands, befunnit mig vid stranden. I min ungdom var jakt och fiske den huvudsakliga fritidssysselsättningen och även nu tillhör detta min fritid i skärgården.

För mig är en levande skärgård det samma som att den är bebodd året runt och där tradition och nutid förenas i det dagliga livet. Av det skälet är ett hav som i alla sina delar utgör ett fungerande ekosystem livsviktigt. Utan en bebodd skärgård finns det heller inget skärgårdsekosystem så som det idag ter sig för besökare utifrån.

Det är därför viktigt för framtiden att stöda nya tankar som leder till permanenta lösningar för ett produktivt hav där torsk och flundra kan föröka sig och mänskor kan trivas och få sin utkomst.”

Anne Maria

Anne-Maria Salonius

Direktör, Ålandsbanken, Affärsområdet Finland

”Havet är ett element, som jag älskar. Då jag seglar kopplar jag av och njuter av naturen och havet. På havet känner jag mig som hemma och jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att njuta av sommaren. Ett rent Östersjön är viktigt för mig; jag tilbringar så gott som hela min semester samt de flesta sommarveckoslut ombord på min segelbåt. Jag vill vara med och bidra till räddandet av Östersjön, så att även kommande generationer kan njuta av havet. Östersjön behöver din hjälp och tillsammans kan vi åstadkomma vad som behövs.”

Seppo

Seppo Knuuttila

Specialforskare för havscentret vid Finlands miljöcentral (SYKE)

”Östersjön har alltid varit en del av mitt liv. Jag kan inte tänka mig att leva någon annanstans än vid havet. Mina intressen - fågelskådning, fiske och båtliv - har alltid varit nära knutna till Östersjön. Havet beter sig olika varje dag, men det är oändligt fascinerande! Många av mina bästa minnen från havet härrör till de första vårflyttningarna hos arktiska sjöfåglar som jag upplevt i min ungdom, i den östra delen av Finska viken. Det är enastående upplevelser.

Jag växte upp vid Östersjön, i städerna Kotka och Fredrikshamn. Det var redan under min barndoms somrar som jag blev bekant med de kustvattnen, som är kraftigt ansträngda av massa- och pappersindustrin i regionen. Som en passionerad fågelskådare blev jag också medveten om farorna med miljöförstöring i början av 1970-talet, när rovfåglar på toppen av näringskedjan led kraftigt av fertilitetsproblem som orsakades av miljögifter. T.ex. havsörnen var på väg att utrotas i Östersjön. Från detta ögonblick stod det klart att jag skulle studera till ett yrke som tillät mig att arbeta för att förbättra miljön och i synnerhet Östersjön.

Som den hittills största prestationen i min karriär skulle jag nämna upptäckten av utsläpp från Fosforit gödselanläggningen i nordvästra Ryssland under 2011. Över 1000 ton av eutrofierande fosfatfosfor per år läckte ut från fabriken i Finska viken genom flöden Luga. Det var den största enskilda källan till fosfor i hela Östersjöns avrinningsområde. Efter spännande vändningar medgav också det ryska företaget som driver Fosforitanläggningen problemet och vattnet från avfallsgipslagringsområdet leds till en behandlingsanläggning i stället för floden. Detta resulterade i en 90 procents minskning av fabrikens fosforbelastning.

Under våren 2013 fick jag Östersjöfondens pris för mitt arbete för Östersjöns väl. Denna typ av heder gör en ödmjuk och uppmuntrar till fortsatta ansträngningar för bättre Östersjön.”

Lotta

Lotta Nummelin

VD för Östersjöfonden

”Jag minns när jag som barn låg på bryggan vid sommarstugan och tittade ner genom bräderna på abborrarna som simmade i vattnet under. Det var där och då mitt intresse för havet vaknade. Under studietiden vid marin- och miljöbiologen vid Åbo Akademi drömde jag om att rädda de stora marina däggdjuren i haven, men slutade med att göra min pro gradu-avhandling om havets allra minsta organismer, växtplankton. Därefter har jag arbetat för Östersjön i universitets- och i föreningsvärlden, inom den kommunala sektorn och nu inom en stiftelse. Från det rent naturvetenskapliga har jag vidgat mina vyer till bland annat informationsspridning och samhällspåverkan.”

Alf

Alf Norkko

Professor i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet

”Alf innehar professuren i Östersjöforskning på Tvärminne zoologiska station vid Helsingfors Universitet sedan 2012 och har ett vetenskapligt koordinationsansvar för marin forskning på stationen. Han doktorerade vid Åbo Akademi 1997 och rekryterades därefter till en senior forskartjänst vid det Nya Zeeländska havsforskningsinstitutet (NIWA) där han var verksam i fem år. Under tiden på Nya Zeeland ledde han flera dykexpeditioner till Antarktis för att studera havsbottnars biodiversitet. I sin forskning har Alf intresserat sig för havsbottnars biodiversitet, förhållanden mellan biodiversitet och ekosystemfunktion samt återhämtningsekologi och ekosystemets resiliens. Problemen med Östersjöns övergödning och den påföljande syrebristen har varit ett genomgående forskningstema.”